Dom. Mag 9th, 2021

Ajeri mi ndi jia a lu mercatu,
‘nta unu ‘i chisti di la Lumbardia,
ma piccirigliu, chi paria pittatu,
pammi ccattu ‘na gugghja e ‘na curria.

E ‘u marocchinu, vogghju mi lu predicu!
chi m”i vindiu, mi fici lu scontrinu,
e a mia mi vinn’a mmenti l’ortopedicu,
chi mi cura ‘u dinocchju a Bovalinu.

Si pigghja cinquant’euru a malatu
senza ‘i faci fattura o ricivuta,
e si unu non è raccumandatu,
‘u caccia fora e mancu lu saluta.

Eccu pacchì l’Italia mor”i fami,
ca sul”i fissa ccà paganu i tassi,
cu’ si cuntenta sulu di li ntrami
e cu’ si mangia ‘a carni cu li grassi!

Facebook Comments

Di

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.