Sab. Apr 17th, 2021

di Franco Blefari

( Un forestiero travestito da donna – drag- queen – irrompe in una affollata festa conviviale di campagna seminando il panico )

Quand’’a vitturu glià, cu ‘nu cappegliu,
spijavanu tra igli ‘i undi vinni,
ch’i tacchi a spillu, e puru senza pinni,
c’’a vuc’’i ‘n’omu chi ndavia l’arcegliu..…

Tutt’’a genti ssettata ‘e tavulini,
fici finta ca mancu s’accorgiu,
quandu tutt’a ‘na vota cumpariu,
glia fimmina cu spilli e cu ricchjni

Però, quandu ncignau la tarantella,
ogni mugghjeri, glià, bagliau cu…iglia
ca si vittaru ‘i pili ‘nta masciglia,
e i mariti…ccocchj’atta cosa bella…

E ognunu d’igli, tutta la sirata,
si fici tanti selfi cu Bluetti,
non sapendu si sutta d’’i carzetti
ndavia ‘nu merlu, o ccocchj cucugghjata.

I mugghjeri pensaru ch’era conti,
e i mariti cumbinti ch’è rigina:
non sapendu s’è gagliu o s’è gaglina,
stettiru tutti cu li mani pronti….

‘A bellezza ‘i ll’arcanu! ‘a novitati!
tutti ‘a ccapparu comu ‘na marziana,
quandu prima ‘a tenevunu luntana,
mò ‘a stavanu ffucandu di basati…

ca Bluetti non fu ‘na “trasgressioni”,
‘na cosa di la genti cundannata,
ca ‘u merlu ’u cumbogghjau cu ‘na rrisata.
e ‘a cucugghjata cu la docazioni.

26/6/2017

( Dovendo affrontare un problema di così scottante e delicata attualità, mi son dovuto prendere alcune licenze…aggrappandomi a metafore, senza delle quali non avrei potuto rendere l’idea di ciò che volevo dire. Nella foto la show girl Bluette Cattaneo )

L'immagine può contenere: 1 persona, in piedi, sul palco e cappello

Facebook Comments

Di

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.