Gio. Giu 8th, 2023

di Franco Blefari

Continua dopo la pubblicità...


MCDONALDAPP
InnovusTelemia
stylearredamentiNEW
E120917A-0A80-457A-9EEE-035CEFEE319A
FEDERICOPUBB
previous arrow
next arrow

Cunsigghjeri ‘i minoranza,
chi cunsigghj vo’ mi duni?
si non si’ ‘nta maggioranza,
vali menu ‘i ‘nu buttuni.

S’eri ‘n’omu di sustanza,
e ‘non vecchju chjesijaru,
ti mentivi cu la ccianza
e facivi lu puparu.

Ti restau sulu ‘a spiranza
e ‘u battagghju ‘i ‘na campana;
cunsigghjeri ‘i minoranza,
mò ti cchjappi ‘i sta ciambrana.

(da “Profondo Sud” – 2004 )

Facebook Comments
30 Views
Print Friendly, PDF & Email

Di