E’ L’URTIM’ ‘E LL’ANNU

di Franco Blefari

E’ ll’urtim’‘e ll’annu,
‘a jetta c’’u catu,
e ndavi ‘nta ll’aria
‘n’addur’ ‘i passatu.

E’ tempu sinceru
‘i va’ a li radici,
‘i sta’ c’’a famigghja
e ‘i dassi l’amici.

E’ temp’‘i ricordi,
‘i zzippul’e vinu,
‘nu ccippu ‘nto focu,
‘nu tangu argentinu…

E’ ll’urtim’‘e ll’annu,
cu’ veni e cu’ vaji,
ma sulu tu, mamma,
non torni cchjù mai.

01/01/2005
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.