Sab. Mag 8th, 2021

di Franco Blefari

Passau Carnalavari, ma n’’o vitti,
passau di nott’ e cu lu scuru fittu,
jìa χjastimandu: << Tempi smaliditti,
nugliu ti faci mancu ‘nu suffrittu!>>

<< Genti moderna, mi vi fann’ agghjotta! –
jìa dicendu, cu vèrtul’ e barritta –
n’ ’a n’aviti ‘na frittuleglia cotta,
‘nu oss’’i porc’o ‘nu mmorzu di pitta?

P’’e morti vostri, ‘na fringa di mussu,
ccocchj mmorzu di fìcatu c’’u chjppu!
sacciu ca oji vui mangiat’’i lussu,
e jeu ‘nu mmorz’’i pani mancu scippu >>.

Vi sperdìstiv’‘i mia, quandu ccavanti,
ndi facèvumu grassi li mangiati,
si cogghjènu cu nui li mendicanti,
e la matina quant’ossa spruppati! >>

Ma nugliu s’affacciau, si leva’ a ddritta,
detti signu di vita, laprìu ‘a porta:
vidìa ‘o telegiornali, e stacìa ccitta…
‘A ruga, chiglia sua, era già morta.

Marzo 2007

 L'immagine può contenere: una o più persone, cappello e barba
Facebook Comments

Di

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.