Sab. Dic 10th, 2022

ERAN’ E TRI

L’urtima tua palora chi dicisti
fu ‘u nomu d’’a figghjola tua Arianna,
quand’eri in coma; e comu ti fidisti,
si sup’’e tia pisava glià cundanna?

Eran’‘e tri du’ diciassetti giugnu,
l’ura quandu morìu nostru Signuri,
chi, figghja, non sapìa chimmi ti dugnu,
padamur’‘i ti passanu i doluri.

‘Nc’era la mamma tua e ‘n’atti ddui,
chi ciangèvunu glià di la matina;
e ‘ntorn’‘a cruci ndavì’a tutti nui,
quandu tu ti pigghjasti la morfina.

Eran’‘e tri, l’ura di la cruci,
l’ura d’‘a sufferenza pa d’ognunu,
quandu morendu, e cu ‘nu fil’‘i vuci,
Cristu si dissi a tutti: “Vi perdunu”.

Ma propia ‘e sett’e cincu di la sira,
tu ti fermasti, rrascinand’‘a cruci;
si stuta’ ‘u micciu, ca squagghjau la cira,
ma eternamenti s’accendìu ‘na luci…

IL TUO SORRISO

‘I quandu l’occhj toi, figghja, chjudisti,
non mi pozzu sperdiri gliù sorrisu,
chi llumina li peni chi suffristi,
lasciapassari pa lu pararisu.

Nzò cu’ venìa ‘e ti vidi non cridìa
ca dint’’e tia tanta luci ‘nc’era,
e puru doppu quattr’uri d’agonia,
tu potivi rridir’a glià manera.

Restamma tutt’’a notti sana glià cu ttia,
e dormìmma cu ttia sup’‘o coscinu
undi dormivi tuni, gioia mia,
chi non ti risbigghjavi lu matinu.

T’accarizzav’‘a facci, ’a mamma tua,
com’a quandu tu eri picciriglia
e, ‘nta naca, ti nava la mbumbùa,
o non dormivi, ca volìvi a d’iglia.

Je’ stacìa ccittu pa nommi mi senti,
ti nnacava cu ll’occhj ncavernati ,
e glià notti d’‘i migli sentimenti,
ndavìa ‘o sapuri di la ternitati.

Ma jeu pens’e ripens’a gliù sorrisu,
chi tu ndi rigalasti ‘nta chigli-ura;
l’urtimu tô messaggiu senz’abbisu,
sup’‘o carbariu di la siportura.

Giugno 2012

( A Franco Caminiti e a sua moglie Fatima, che hanno vissuto accanto a noi quella notte eterna…)

L'immagine può contenere: 1 persona, con sorriso, primo piano

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email